Năm 2017, VRG đạt lợi nhuận gần 4000 tỷ đồng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Năm 2017, VRG đạt lợi nhuận gần 4000 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) cho biết, mặc dù thời gian qua ngành cao su gặp nhiều khó khăn do giá cao su ở mức thấp nhưng kết quả kinh doanh của tập đoàn vẫn tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước.

Cụ thể, trong hai năm 2015 và 2016, giá bán cao su bình quân chỉ hơn 30% của năm 2011 và gần 80% của năm 2014, nhưng VRG vẫn tăng trưởng. Trong năm 2015, doanh thu VRG đạt 20.580 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.570 tỷ đồng. Năm 2016, doanh thu VRG đạt 20.720 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.220 tỷ đồng.
Đặc biệt, năm 2017, sản lượng cao su khai thác của VRG đạt 270.000 tấn, tăng 6,3% so với năm 2016; thu mua 80.000 tấn, tăng 2,3%; tiêu thụ 340.000 tấn, trong đó xuất khẩu 145.000 tấn; tổng doanh thu ước đạt 25.300 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế đạt 3.900 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.650 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2016. 
Trong buổi làm việc do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì mới đây, VRG đã trình bày phương án cổ phần hóa với tổng giá trị tài sản hơn 40.000 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu VRG khẩn trương hoàn chỉnh phương án cổ phần hóa, trình Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện trong năm 2018. 

SGGP 

Tin tham khảo