Myanmar được kết nạp làm thành viên thứ 13 của ANRPC
 

Myanmar được kết nạp làm thành viên thứ 13 của ANRPC

Theo báo cáo tháng 8/2018 của ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 13,920 triệu tấn trong năm 2018, tăng 4,2% so với năm 2017, giảm 0,85% so với mức dự báo của tháng 7. Tiêu thụ cao su dự kiến sẽ đạt 14,040 triệu tấn trong năm 2018, tăng 5,3% so với năm 2017.

Tính chung 8 tháng năm 2018, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu đạt 8,510 triệu tấn, tăng 1,3%, trong khi nhu cầu tiêu thụ đạt 9,342 triệu tấn tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Myanmar đã được kết nạp làm thành viên thứ 13 của Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC). Như vậy sản lượng cao su của các nước thành viên ANRPC đã chiếm 90,5% sản lượng cao su thiên nhiên thế giới. Sau 6 tháng năm 2018, Myanmar sản xuất 242.000 tấn cao su thiên nhiên. Lượng cao su xuất khẩu hàng năm của nước này đạt khoảng 150.000 tấn.

Ngoài ra, Thái Lan sẽ tổ chức phiên họp thứ 41 của ANRPC, diễn ra tại Chiang Rai, từ ngày 8-13/10/2018.