Mỹ chính thức tăng thuế nhập khẩu mặt hàng tôm của Trung Quốc và có thể sẽ làm hạn chế nhập khẩu tôm từ nước này
 

Mỹ chính thức tăng thuế nhập khẩu mặt hàng tôm của Trung Quốc và có thể sẽ làm hạn chế nhập khẩu tôm từ nước này

Xuất khẩu tôm của Trung Quốc vào thị trường Mỹ trong quý 1/2019 so với cùng kỳ 2018

Nguồn: NOAA