Mục tiêu kép về an ninh lương thực và xuất khẩu nông lâm thủy sản
 

Mục tiêu kép về an ninh lương thực và xuất khẩu nông lâm thủy sản

Ngành nông nghiệp chuẩn bị kịch bản để ứng phó với dịch bệnh, thúc đẩy xuất khẩu cũng như tiêu thụ trong nước để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí