Mức thuế áp cho mặt hàng thịt heo đông lạnh từ Mỹ về Trung Quốc
 

Mức thuế áp cho mặt hàng thịt heo đông lạnh từ Mỹ về Trung Quốc

Theo danh sách công bố hôm qua của Bộ thương mại Trung Quốc, mặt hàng thịt heo đông lạnh từ Mỹ về Trung Quốc sẽ bị áp thuế lên tới 37% kể từ ngày 6/7 tới đây. Tuy nhiên do lượng thịt heo Trung Quốc nhập từ Mỹ chiếm khoảng 10% tổng lượng thịt heo Trung Quốc nhập từ các thị trường nên việc tăng thuế không làm ảnh hưởng nhiều tới lượng thịt heo nhập về Trung Quốc.

Tin tham khảo