Mực nước sông Parana khó lên lại mức bình thường, ít nhất cho tới tháng 10
 

Mực nước sông Parana khó lên lại mức bình thường, ít nhất cho tới tháng 10

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí