Mưa vào cuối tuần vừa rồi khiến giá ngũ cốc và hạt đồng loạt giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Mưa vào cuối tuần vừa rồi khiến giá ngũ cốc và hạt đồng loạt giảm

Giá ngũ cốc và hạt đồng loạt giảm điểm do cuối tuần vừa rồi đã có mưa tại miền bắc Iowa, Minnesota, Illinois và một phần ba phía đông Dakotas

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

24/07

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngũ cốc và hạt đồng loạt giảm điểm do cuối tuần vừa rồi đã có mưa tại miền bắc Iowa, Minnesota, Illinois và một phần ba phía đông Dakotas

Mỹ - CBOT

148.5

-1.1

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

153.8

-1.2

Kỳ hạn tháng 12

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

179.5

-4.7

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

188.6

-4.0

Kỳ hạn tháng 12

Đậu tương

Mỹ - CBOT

368.3

-4.1

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

371.1

-4.3

Kỳ hạn tháng 11

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

361.4

-3.6

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

366.8

-4.0

Kỳ hạn tháng 12

Tin tham khảo