Mưa ít hơn so với kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ giá ngũ cốc tăng điểm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Mưa ít hơn so với kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ giá ngũ cốc tăng điểm

Giá ngũ cốc và hạt tiếp tục xu hướng tăng do mưa ở nửa phía đông Iowa và phía bắc Missouri đã không đạt như kỳ vọng

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí