Mưa ít hơn so với kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ giá ngũ cốc tăng điểm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Mưa ít hơn so với kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ giá ngũ cốc tăng điểm

Giá ngũ cốc và hạt tiếp tục xu hướng tăng do mưa ở nửa phía đông Iowa và phía bắc Missouri đã không đạt như kỳ vọng

Nguồn gốc

27/07

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngũ cốc và hạt tiếp tục xu hướng tăng do mưa ở nửa phía đông Iowa và phía bắc Missouri đã không đạt như kỳ vọng

Mỹ - CBOT

147.3

0.6

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

152.6

0.6

Kỳ hạn tháng 12

Brazil - BMF

136.0

-0.7

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

145.0

-0.8

Kỳ hạn tháng 11

Argentina - FOB

149.0

0.0

T7/2017-T2/2018

Argentina - FOB

166.0

0.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

205.7

5.2

Kỳ hạn tháng 8

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

176.2

0.7

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

185.4

0.7

Kỳ hạn tháng 12

Canada - ICE

205.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

194.0

0.0

T7/2017-T10/2017

Argentina - FOB

192.0

0.0

T11/2017-T1/2018

Đậu tương

Mỹ - CBOT

367.4

2.3

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

370.2

3.0

Kỳ hạn tháng 11

Argentina - FOB

383.0

4.0

Giao ngay

Brazil - BMF

367.4

2.3

Kỳ hạn tháng 9

Brazil - BMF

370.2

3.0

Kỳ hạn tháng 11

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

357.7

2.8

Kỳ hạn tháng 9

Mỹ - CBOT

362.7

2.7

Kỳ hạn tháng 12

Argentina - FOB

330.0

3.0

Giao ngay

Tin tham khảo