Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 9/6-12/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 9/6-12/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 09/06-12/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

12/06/2018

Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đầu bỏ đuôi hấp đông lạnh

Japan

CANG TIEN SA

C&F

KC

2

    14,350

12/06/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Philippines

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3

     5,250

12/06/2018

Tôm thẻ chân trắng, lột vỏ, tẩm bột gia vị tỏi, hành lá

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

12.75

    11,048

12/06/2018

Tôm thẻ tươi, lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi, xiên que đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.51

    10,248

11/06/2018

Tôm thẻ chân trắng PTO tẩm bột đông lạnh

Japan

CANG VICT

CPT

LC

2.05

     7,000

11/06/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.48

     5,400

11/06/2018

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.89

     8,811

09/06/2018

Tôm thẻ Tempura tẩm bột, có hương tỏi chiên sơ đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.31

     9,920

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo