Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 9/4-10/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 9/4-10/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 09/04-10/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

10/04/2018

Tôm Thẻ thịt tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.54

    11,700

10/04/2018

Tôm thẻ thịt, bỏ đầu, bỏ đuôi, hấp đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

19.96

    15,300

10/04/2018

Tôm thẻ chân trắng không đầu còn vỏ còn đuôi đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

1.08

     7,369

10/04/2018

Tôm thẻ chân trắng bóc vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi, đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

10

    10,435

09/04/2018

Tôm thẻ thịt bỏ đầu bỏ đuôi, tươi đông lạnh

Germany

CONG TY CP PHUC LONG

CFR

TTR

3.03

    11,100

09/04/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3.55

     8,650

09/04/2018

Tôm thẻ không đầu lột vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

11.91

    12,750

09/04/2018

Tôm thẻ PDTO luộc đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

5.19

    13,800

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo