Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 4/6-5/6
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 4/6-5/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 04/06-05/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

05/06/2018

Tôm thẻ PTO (Lột vỏ bỏ đầu còn đuôi) tẩm bột chiên đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3.42

     8,100

05/06/2018

Tôm thẻ PD sống cấp đông

Philippines

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

LC

2

     5,200

05/06/2018

Tôm thẻ luộc đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

DDP

TTR

11.44

    10,022

05/06/2018

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1.13

     8,400

04/06/2018

Tôm thẻ chân trắng không đầu lột vỏ còn đuôi tẩm bột chiên Tempura đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

12.48

     7,885

04/06/2018

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3

     6,350

04/06/2018

Tôm thẻ đông lạnh

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

5.6

     4,400

04/06/2018

Tôm thẻ chân trắng PD đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

12.96

     8,690

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo