Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 4/3-5/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 4/3-5/3

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 4/3-5/3

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

05/03/2019

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

France

CANG VICT

CFR

DP

4.19

        7,350

05/03/2019

Tôm Thẻ chân trắng PTO hấp đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

4.54

        9,802

05/03/2019

Tôm Thẻ Chân Trắng PD

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

2.5

        8,800

04/03/2019

Tôm thẻ chân trắng tươi PD đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.19

        8,300

04/03/2019

Tôm Thẻ chân trắng tươi PND đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.62

        9,500

04/03/2019

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

KC

5.71

        6,300

04/03/2019

Tôm thẻ PDTO tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

KC

0.54

        6,600

04/03/2019

Tôm thẻ chân trắng PTO hấp đông lạnh

USA

TNHH XNK TAY NAM

CIF

TTR

4.15

     10,022

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo