Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 30/12-2/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 30/12-2/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 30/12-02/01

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

02/01/2018

Tôm thẻ PDTO đông lạnh

France

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

DP

6.48

     9,300

02/01/2018

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

5.51

     9,400

31/12/2017

Tôm thẻ PD hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.71

    12,000

31/12/2017

Tôm chân trắng PD luộc đông lạnh

Japan

CANG TIEN SA

CFR

LC

0.47

    14,500

31/12/2017

Tôm chân trắng luộc PDTO đông lạnh

Netherlands

CANG TIEN SA

CFR

LC

1.33

    12,800

30/12/2017

Tôm thẻ tươi PD đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

1.62

     9,600

30/12/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi tẩm gia vị tỏi và gia vị ớt thái đông lạnh

USA

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

14

    10,800

30/12/2017

Tôm thẻ tươi bỏ đầu, lột vỏ, bỏ đuôi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.07

    10,050

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo