Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 29/12-31/12
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 29/12-31/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 29/12-31/12

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

31/12/2018

Tôm thẻ tươi bỏ đầu, lột vỏ, bỏ đuôi đông lạnh

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1.82

        8,921

31/12/2018

Tôm thẻ PD chần sơ đông lạnh

Switzerland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

12.3

        9,700

31/12/2018

Tôm thẻ PD đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.51

        8,800

31/12/2018

Tôm thẻ Nobashi đông lạnh (Bỏ đầu, bỏ vỏ, còn đuôi, duỗi thẳng)

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CPT

LC

0.77

     10,286

30/12/2018

Tôm thẻ thịt bỏ đầu bỏ đuôi, tươi đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

11.1

     10,550

29/12/2018

Tôm thẻ hấp lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

5.82

     11,246

29/12/2018

Tôm thẻ PTO (Lột vỏ bỏ đầu còn đuôi) tẩm bột, chiên đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

TTR

5.28

        8,650

29/12/2018

Tôm thẻ Tempura có hương tỏi chiên sơ đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.2

        9,500

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo