Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 26/8-27/8
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 26/8-27/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 26/8-27/8

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

27/8/2019

Tôm thẻ chân trắng không đầu lột vỏ bỏ đuôi áo bột đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

6.05

       9,200

27/8/2019

Tôm thẻ chân trắng nguyên con hấp đông IQF

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

2.10

       7,270

27/8/2019

Tôm thẻ chân trắng không đầu lột vỏ bỏ đuôi áo bột đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.75

       9,200

27/8/2019

Tôm thẻ chân trắng nguyên con hấp đông IQF

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

4.20

       7,284

26/8/2019

Tôm thẻ chân trắng bóc vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

11.09

       9,557

26/8/2019

Tôm Thẻ lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi (PD) đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

2.50

       7,600

26/8/2019

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.18

       8,598

26/8/2019

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

KC

0.72

       5,800

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo