Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 24/6-26/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 24/6-26/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 24/06-26/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

26/06/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi bỏ đầu, còn đuôi (PDTO) đông lạnh

Philippines

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.52

        6,700

26/06/2018

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Italy

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

CAD

8.1

        5,350

26/06/2018

Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đầu còn đuôi hấp đông lạnh

Japan

CANG TIEN SA

C&F

KC

1.5

     14,800

25/06/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh NOBASHI

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

0.67

     10,326

25/06/2018

Tôm thẻ chân trắng PD đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

12.96

        8,690

25/06/2018

Tôm chân trắng PD xiên que đông lạnh

United Kingdom

CANG TIEN SA

CFR

DP

7.97

        6,500

25/06/2018

Tôm thẻ HOSO luộc đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.95

        8,250

24/06/2018

Tôm thẻ sản phẩm hấp lột vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi đông lạnh

USA

TNHH XNK TAY NAM

CFR

TTR

7.17

        9,692

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo