Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 21/5-22/5
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 21/5-22/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 21/05-22/05

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

22/05/2018

Tôm thẻ hấp PD đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

9.53

    12,950

22/05/2018

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

New Zealand

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

0.38

     8,850

22/05/2018

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.35

    10,463

22/05/2018

Tôm thẻ chân trắng Ebifry áo bột đông lạnh

Japan

CONG TY CP PHUC LONG

C&F

LC

6.38

     6,905

21/05/2018

Tôm thẻ chân trắng, tôm thịt, đông lạnh

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

0.72

     8,722

21/05/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

UAE

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

17.6

     8,369

21/05/2018

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi hấp đông lạnh

Netherlands

CONG TY CP PHUC LONG

CFR

TTR

10

    12,050

21/05/2018

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

France

CONG TY CP PHUC LONG

C&F

LC

6.48

     7,900

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo