Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 21/10-23/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 21/10-23/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 21/10-23/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

23/10/2018

Tôm thẻ chân trắng PD block đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3.13

        8,460

23/10/2018

Tôm thẻ chân trắng luộc nguyên con đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

KC

1.08

        6,500

23/10/2018

Tôm thẻ hấp bỏ đầu, bỏ vỏ, bỏ đuôi đông lạnh

Denmark

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

9.96

     12,100

23/10/2018

Tôm thẻ chân trắng bỏ đầu còn đuôi tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

14.82

        6,608

22/10/2018

Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đầu còn đuôi hấp đông lạnh

Japan

CANG TIEN SA

C&F

KC

1.5

     14,000

22/10/2018

Tôm thẻ chân trắng, lột vỏ đông lạnh

Germany

CONG TY CP PHUC LONG

CFR

DP

15.75

     10,700

22/10/2018

Tôm thẻ PTO (Lột vỏ bỏ đầu còn đuôi) tẩm bột chiên đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

TTR

2.16

        8,500

21/10/2018

Tôm thẻ thịt bỏ đầu bỏ đuôi, hấp đông lạnh

Denmark

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

20.19

     12,880

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo