Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 20/3-21/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 20/3-21/3

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 20/03-21/03

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/03/2017

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Canada

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

TTR

5.38

     9,802

21/03/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Germany

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

12.75

     9,600

21/03/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tẩm gia vị đông lạnh

Germany

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

12.75

    10,200

20/03/2017

Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đuôi luộc đông lạnh

Luxembourg

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

4.46

    14,500

20/03/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

USA

CATLAI OPENPORT

DDP

TTR

3.63

     8,929

20/03/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Italy

CATLAI OPENPORT

CFR

DP

6

     6,100

20/03/2017

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi xiên que đông lạnh

Canada

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

TTR

4.48

    10,793

20/03/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

3.99

    10,429

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo