Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 18/6-20/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 18/6-20/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 18/06-20/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

20/06/2017

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

8

     7,300

20/06/2017

Tôm the tươi đông lạnh

France

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1.77

     8,850

20/06/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh PD

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.24

    10,251

20/06/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh

Israel

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

6.67

     8,000

19/06/2017

Tôm thẻ chân trắng, tôm thịt, đông lạnh

China

CK TA LUNG

DAF

TTR

4.29

     8,065

19/06/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ bỏ đuôi luộc đông lạnh

Thailand

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

0.39

    12,850

19/06/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh PTO

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.89

    11,023

18/06/2017

Tôm thẻ thịt PD đông lạnh

Italy

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

DP

6.3

     7,900

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo