Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/9-19/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/9-19/9

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/09-19/09

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/09/2017

Tôm thẻ chân trắng HLSO tươi đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.44

     5,500

19/09/2017

Tôm thẻ chân trắng PD hấp đông lạnh

Canada

CATLAI OPENPORT

FOB

DA

2.90

    12,235

19/09/2017

Tôm Thẻ thịt tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.30

    11,700

19/09/2017

Tôm thẻ luộc đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

DP

8.17

    11,894

18/09/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

3.67

     9,000

18/09/2017

Tôm thẻ chân trắng không đầu lột vỏ bỏ đuôi áo bột đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

6.05

     9,500

18/09/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.22

    11,454

17/09/2017

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Italy

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

6.3

     8,150

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo