Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/7-18/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/7-18/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/07-18/07

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/07/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO hấp đông lạnh

Netherlands

CATLAI OPENPORT

CFR

LC

8

    12,600

18/07/2017

Tôm chân trắng PD đông lạnh

Belgium

CANG TIEN SA

CFR

DP

2.62

     8,900

18/07/2017

Tôm thẻ thịt chân trắng PTO luộc đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.04

    10,154

18/07/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

7

    11,900

17/07/2017

Tôm thẻ tươi PD đông lạnh

Japan

CANG VICT

CPT

LC

4.32

     8,850

17/07/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh PTO

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

4.28

     9,149

17/07/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

4.59

     8,900

17/07/2017

Tôm thẻ thịt đông lạnh

United Kingdom

CANG TIEN SA

CFR

TTR

7

     9,966

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo