Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/4-18/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/4-18/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/04-18/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng không đầu lột vỏ còn đuôi áo bột chiên Tempura đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

6.70

    10,250

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng Block PD tươi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CFR

LC

5.4

     9,850

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

France

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

LC

5.94

     9,100

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

United Kingdom

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

0.35

     5,950

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1

    10,650

17/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO hấp đông lạnh

Canada

CATLAI OPENPORT

CIF

TTR

2.26

    12,200

17/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO hấp đông lạnh

Canada

CATLAI OPENPORT

CIF

TTR

1.59

    12,200

17/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO hấp đông lạnh

Canada

CATLAI OPENPORT

CIF

TTR

4.55

    12,200

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo