Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/12-19/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/12-19/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 17/12-19/12

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/12/2017

Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, bỏ đuôi luộc đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

4.16

    10,813

19/12/2017

Tôm thẻ thịt hấp đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

9.96

    13,300

18/12/2017

Tôm thẻ thịt PTO cấp đông

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1.30

     9,450

18/12/2017

Tôm thẻ thịt PTO cấp đông

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1.56

     9,500

18/12/2017

Tôm chân trắng PD đông lạnh

United Kingdom

CANG TIEN SA

CFR

LC

20

    12,250

18/12/2017

Tôm thẻ tươi lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

3.17

     9,484

18/12/2017

Tôm thẻ tươi lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi đông lạnh

China

CK MONG CAI

DAF

TTR

3.17

     9,484

17/12/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Italy

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

3.78

     6,850

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo