Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 15/5-16/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 15/5-16/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 15/05-16/05

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

16/05/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tẩm bột đông lạnh

Australia

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

0.8

     8,550

16/05/2017

Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đuôi đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.69

     9,000

16/05/2017

Tôm thẻ chân trăng PD tươi đông lạnh

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

LC

0.6

     5,850

16/05/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi xiên que đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

6

     7,100

15/05/2017

Tôm thẻ nguyên con đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

1.21

     8,125

15/05/2017

Tôm thẻ thịt PD cấp đông

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

20

    13,950

15/05/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.9

     9,000

15/05/2017

Tôm thẻ Nobashi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.18

    10,778

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo