Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 15/10-17/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 15/10-17/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 15/10-17/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

17/10/2017

Tôm thẻ chân trắng PD đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3.54

    10,110

17/10/2017

Tôm thẻ chân trắng không đầu lột vỏ bỏ đuôi áo bột đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

6.07

     9,507

17/10/2017

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

5.55

     8,533

17/10/2017

Tôm thẻ chân trắng PD xiên que tươi đông lạnh

United Kingdom

CATLAI OPENPORT

CFR

TTR

1.67

     6,800

16/10/2017

Tôm the tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

8.48

     5,400

16/10/2017

Tôm the tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

6.97

     9,550

16/10/2017

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.97

     6,000

15/10/2017

Tôm thẻ thịt hấp đông lạnh

Germany

C CAI MEP TCIT (VT)

CFR

TTR

1

     9,300

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo