Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 14/8-15/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 14/8-15/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 14/08-15/08

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

15/08/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

7

    11,900

15/08/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Italy

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

9

     6,800

15/08/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi tẩm bột sơ chiên đông lạnh

USA

C CAI MEP TCIT (VT)

CFR

TTR

9.94

     9,500

15/08/2017

Tôm thẻ Nobashi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

TTR

1.57

    10,714

14/08/2017

Tôm the tuoi đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

7.07

     9,150

14/08/2017

Tôm thẻ nguyên con hấp đông lạnh

United Kingdom

CANG TIEN SA

CFR

TTR

2

     9,113

14/08/2017

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Qatar

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

CAD

0.5

     6,850

14/08/2017

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

16.21

    10,944

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo