Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 14/2-16/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 14/2-16/2

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 14/02-16/02

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

16/02/2017

Tôm thẻ bỏ đầu xẻ lưng hấp đông lạnh

Japan

CANG TIEN SA

CFR

LC

0.6

    13,500

16/02/2017

Tôm thẻ đông lạnh XK

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.99

    12,200

16/02/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

5.4

     8,050

16/02/2017

Tôm thẻ chân trắng HOSO tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.95

     5,800

14/02/2017

Tôm thẻ đông lạnh

Japan

TNHH XNK TAY NAM

CFR

LC

5

     9,800

14/02/2017

Tôm thẻ không đầu lột vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

5.77

    12,450

14/02/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

6.48

     8,050

14/02/2017

Tôm thẻ tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

DA

22

    12,300

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo