Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 13/1-16/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 13/1-16/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 13/01-16/01

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

16/01/2018

Tôm thẻ chân trắng CPD hấp đông lạnh

Australia

CANG VICT

C&F

TTR

1.96

     1,100

16/01/2018

Tôm thẻ chân trắng CPD hấp đông lạnh

Australia

CANG VICT

C&F

TTR

2.46

     1,100

15/01/2018

Tôm chân trắng PD đông lạnh

Korea (Republic)

CANG TIEN SA

CFR

LC

0.5

    10,150

15/01/2018

Tôm chân trắng PD đông lạnh

United Kingdom

CANG TIEN SA

CFR

LC

20

    12,250

15/01/2018

Tôm thẻ không đầu lột vỏ bỏ đuôi đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

11.87

    12,000

13/01/2018

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

TTR

6.12

    10,031

13/01/2018

Tôm chân trắng thịt PD đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.6

     7,360

13/01/2018

Tôm thẻ không đầu lột vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

11.88

    12,750

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo