Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 10/4-17/4
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 10/4-17/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 10/04-17/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

17/04/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

United Kingdom

CANG QT ITC PHU HUU

CFR

LC

1.5

     5,200

17/04/2018

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

5

     7,900

17/04/2018

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Taiwan

CANG TIEN SA

CFR

TTR

0.31

    11,800

17/04/2018

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.99

    10,900

16/04/2018

Tôm thẻ chân trắng PDTO tẩm bột hổn hợp và bột bánh mì chiên đông lạnh

USA

CANG VICT

DDP

TTR

8.27

     9,817

16/04/2018

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Canada

CANG VICT

CFR

DP

5.27

    10,472

16/04/2018

Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đầu còn đuôi hấp đông lạnh

Japan

CANG TIEN SA

C&F

TTR

1

    15,300

16/04/2018

Tôm the thit tươi đông lanh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.05

     9,500

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo