Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 10/11-14/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 10/11-14/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 10/11-14/11

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

14/11/2017

Tôm thẻ thịt còn đuôi, tươi đông lạnh

Philippines

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.14

     6,900

14/11/2017

Tôm thẻ thịt tươi đông lạnh

Philippines

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.08

     7,150

11/11/2017

Tôm thẻ PTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.54

     8,600

10/11/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.19

    10,582

10/11/2017

Tôm thẻ thịt tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.53

    11,800

10/11/2017

Tôm thẻ chân trắng PTO tươi đông lạnh

UAE

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1

     7,380

10/11/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

17

     7,450

10/11/2017

Tôm thẻ tươi đông lạnh

USA

TNHH XNK TAY NAM

C&F

TTR

15.69

     9,031

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo