Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 1/7-2/7
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 1/7-2/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 1/7-2/7

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

02/07/2019

Tôm thẻ PD tươi đông block

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3.84

        8,900

02/07/2019

Tôm thẻ thịt PD xiên que cấp đông

Netherlands

CANG CONT SPITC

FOB

TTR

6

        9,000

02/07/2019

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.8

        9,950

02/07/2019

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.4

        9,400

01/07/2019

Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi luộc đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.24

     10,141

01/07/2019

Tôm thẻ thịt lột vỏ tẩm chế phẩm TP đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

KC

0.49

     10,375

01/07/2019

Tôm thẻ lột vỏ đã qua chế biến đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

KC

1.11

     15,650

01/07/2019

Tôm Thẻ chân trắng tươi PTO IQF đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.35

        7,800

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo