Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 1/10-2/10
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 1/10-2/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 1/10-2/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

02/10/2018

Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

8.7

  10,800

02/10/2018

Tôm thẻ PTO (Lột vỏ bỏ đầu còn đuôi) tẩm bột chiên đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.4

    7,750

02/10/2018

Tôm thẻ thịt tẩm nước sốt luộc đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

1.92

    9,320

02/10/2018

Tôm thẻ PD đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

DDP

TTR

3.86

    7,930

01/10/2018

Tôm thẻ PTO (Lột vỏ bỏ đầu còn đuôi) tẩm bột chiên đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

5.04

    8,500

01/10/2018

Tôm thẻ thịt đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.52

    9,100

01/10/2018

Tôm thẻ thịt PD luộc cấp đông

Netherlands

TNHH XNK TAY NAM

CFR

TTR

1

    7,300

01/10/2018

Tôm thẻ chân trắng

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

KC

4

    5,760

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo