Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 30/6-2/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 30/6-2/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 30/06-02/07

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

02/07/2018

Tôm thẻ PTO (Lột vỏ bỏ đầu còn đuôi) tẩm bột chiên đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.72

    10,500

02/07/2018

Tôm thẻ thịt đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

3.62

     8,200

02/07/2018

Tôm chân trắng luộc PDTO đông lạnh

Belgium

CANG TIEN SA

CFR

DP

7.35

     9,600

02/07/2018

Tôm thẻ chân trắng hấp CPDTO tươi đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

11

     7,300

30/06/2018

Tôm thẻ nguyên con tươi đông lạnh

Egypt

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

DP

0.99

     6,150

30/06/2018

Tôm thẻ PD sống cấp đông

Philippines

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

LC

4

     6,600

30/06/2018

Tôm thẻ thịt PD sống cấp đông

Denmark

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

6.3

     6,850

30/06/2018

Tôm Thẻ PD đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3.34

     9,400

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo