Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 29/10-30/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 29/10-30/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 29/10-30/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

30/10/2018

Tôm thẻ nguyên con đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

7.89

        5,400

30/10/2018

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

6.5

        8,250

30/10/2018

Tôm thẻ chân trắng chần (blanched) PDTO đông lạnh

Denmark

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

3.75

        9,067

30/10/2018

Tôm thẻ bỏ đầu, lột vỏ, còn đuôi tẩm bột chiên sơ

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

2.38

        7,000

29/10/2018

Tôm the thit tươi đông lạnh

Singapore

TNHH XNK TAY NAM

CFR

TTR

1.41

        9,100

29/10/2018

Tôm thẻ chân trắng PDTO hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.98

        6,900

29/10/2018

Tôm thẻ hấp bỏ đầu, bỏ vỏ, bỏ đuôi đông lạnh

Denmark

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

0.39

     11,820

29/10/2018

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Netherlands

TNHH XNK TAY NAM

CFR

TTR

5.97

        6,750

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo