Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 28/7-30/7
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 28/7-30/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 28/7-30/7

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

30/07/2019

Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đầu bỏ đuôi hấp đông lạnh

United Kingdom

CANG TIEN SA

FOB

KC

22

     15,300

30/07/2019

Tôm thẻ thịt đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

KC

4.28

        7,650

30/07/2019

Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đầu bỏ đuôi hấp đông lạnh

United Kingdom

CANG TIEN SA

FOB

KC

22.00

     15,300

30/07/2019

Tôm thẻ sản phẩm tươi lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi xiên que đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

6.35

        9,149

29/07/2019

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi hấp đông lạnh

USA

C CAI MEP TCIT (VT)

DDP

LC

14.16

     12,775

29/07/2019

Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi luộc đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

DDP

TTR

14.46

     12,346

29/07/2019

Tôm thẻ sản phẩm tươi còn vỏ, bỏ đầu, còn đuôi, xẻ lưng đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

15.73

        7,452

28/07/2019

Tôm Thẻ chân trắng tươi PND IQF đông lạnh

Japan

CANG VICT

CFR

LC

7.10

        7,700

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo