Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 25/8-27/8
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 25/8-27/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 25/8-27/8

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

27/8/2019

Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi luộc đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

DDP

LC

14.15

    12,787

27/8/2019

Tôm thẻ chân trắng không đầu lột vỏ còn đuôi tẩm bột chiên Tempura đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.43

       7,875

27/8/2019

Tôm thẻ thịt PD cấp đông

Malaysia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.00

       7,850

26/8/2019

Tôm thẻ chân trắng bỏ đầu còn đuôi tươi đông lạnh

USA

TNHH XNK TAY NAM

CIF

TTR

4.09

       7,379

26/8/2019

Tôm thẻ chân trắng bỏ đầu còn đuôi tươi đông lạnh

USA

TNHH XNK TAY NAM

CIF

TTR

5.45

       6,498

26/8/2019

Tôm Thẻ lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi (PD) đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

2.90

       7,750

26/8/2019

Tôm thẻ còn vỏ, không đầu mổ lưng đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.50

       8,686

25/8/2019

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.41

       6,467

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo