Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 21/8-22/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 21/8-22/8

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 21/08-22/08

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

22/08/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp PTO đông lạnh

USA

CANG VICT

CFR

TTR

7.45

    11,133

22/08/2017

Tôm the tuoi đông lạnh

France

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

DP

13.02

     9,300

22/08/2017

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Denmark

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

1.88

    11,450

22/08/2017

Tôm thẻ Nobashi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

TTR

7.52

    10,800

21/08/2017

Tôm thẻ thịt PD cấp đông

Poland

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.5

     7,100

21/08/2017

Tôm thẻ tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3.53

     9,200

21/08/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Saudi Arabia

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

CAD

7

     6,600

21/08/2017

Tôm thẻ thịt hấp đông lạnh

Japan

CANG TIEN SA

C&F

TTR

0.5

    16,300

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo