Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 20/3-21/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 20/3-21/3

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 20/03-21/03

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/03/2017

Tôm thẻ thịt PTO cấp đông

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

2.7

    10,750

21/03/2017

Tôm thẻ bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Canada

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

TTR

4.06

    12,885

21/03/2017

Tôm thẻ Nobashi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.45

    11,222

21/03/2017

Tôm thẻ thịt tẩm gia vị đông lạnh

Germany

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

21

    11,300

20/03/2017

Tôm thẻ không đầu còn vỏ xẻ lưng đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

15.33

     9,317

20/03/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

USA

CATLAI OPENPORT

DDP

TTR

3.63

     9,226

20/03/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Italy

CATLAI OPENPORT

CFR

DP

7.05

     6,600

20/03/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

USA

CATLAI OPENPORT

DDP

TTR

5.58

     9,535

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo