Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 20/11-21/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 20/11-21/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 20/11-21/11

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

21/11/2017

Tôm thẻ PTO hấp đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.29

    12,000

21/11/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh

Netherlands

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

DP

3.11

     8,550

21/11/2017

Tôm thẻ PD đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

5.61

    10,200

21/11/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

13.92

    14,109

20/11/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

2.05

    10,861

20/11/2017

Tôm thẻ chân trắng PTO tẩm bột đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CPT

LC

2.70

     7,636

20/11/2017

Tôm thẻ PTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.08

     9,200

20/11/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

11.34

     9,450

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo