Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 19/6-20/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 19/6-20/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 19/06-20/06

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

20/06/2017

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

12

     7,800

20/06/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Philippines

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1.5

     7,100

20/06/2017

Tôm the tươi đông lạnh

France

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

12.47

     9,300

20/06/2017

Tôm thẻ thịt tẩm bột đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

6.44

     6,867

19/06/2017

Tôm the tuoi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.5

     9,300

19/06/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ bỏ đuôi luộc đông lạnh

Thailand

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1.65

    14,350

19/06/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ bỏ đuôi luộc đông lạnh

Thailand

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1.64

    14,350

19/06/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

7.56

     9,550

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo