Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 18/12-19/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 18/12-19/12

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 18/12-19/12

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/12/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ bỏ đuôi luộc đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1.28

     9,950

19/12/2017

Tôm thẻ luộc đông lạnh

Netherlands

CANG VICT

C&F

LC

18

     9,750

19/12/2017

Tôm thẻ thịt luộc đông lạnh

Germany

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

DP

3.27

    11,133

18/12/2017

Tôm thẻ tươi đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.45

    12,456

18/12/2017

Tôm the tuoi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

TTR

6.85

     9,700

18/12/2017

Tôm thẻ thịt PTO cấp đông

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

4.56

     9,730

18/12/2017

Tôm thẻ chân trắng CPD hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.75

     1,432

18/12/2017

Tôm thẻ tươi bỏ đầu, còn vỏ, còn đuôi đông lạnh

Czech Republic

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.02

     3,550

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo