Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 17/9-19/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 17/9-19/9

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 17/09-19/09

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

19/09/2017

Tôm thẻ chân trắng HLSO tươi đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.03

     5,950

19/09/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO hấp (bọc không kín khí) tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

1.45

    12,200

19/09/2017

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.5

     9,333

19/09/2017

Tôm thẻ thịt PTO luộc cấp đông

USA

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

1.63

    11,167

18/09/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

12.85

     9,400

18/09/2017

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.71

     9,912

18/09/2017

Tôm the tuoi đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3.14

     9,333

17/09/2017

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Italy

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

7.65

     8,700

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo