Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 17/4-18/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 17/4-18/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 17/04-18/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

3.33

    10,400

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng Block PD tươi đông lạnh

Japan

CANG VICT

CFR

LC

2.16

    10,700

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

France

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

LC

10.8

    10,150

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng Block PD tươi đông lạnh

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

4.86

    12,200

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

1

    11,250

18/04/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.3

     6,900

17/04/2017

Tôm thẻ chân trắng Nobashi tươi đông lạnh

Japan

CATLAI OPENPORT

CPT

LC

2.95

     9,889

17/04/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

4.86

    10,600

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo