Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 16/7-18/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 16/7-18/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 16/07-18/07

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/07/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

1.35

     9,150

18/07/2017

Tôm chân trắng PD đông lạnh

Belgium

CANG TIEN SA

CFR

DP

3.47

     9,500

18/07/2017

Tôm thẻ thịt chân trắng PTO luộc đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.27

    10,573

18/07/2017

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Italy

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

4.56

     8,500

17/07/2017

Tôm thẻ tươi PD đông lạnh

Japan

CANG VICT

CPT

LC

8.64

     8,950

17/07/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

12.85

     9,500

17/07/2017

Tôm thẻ thịt đông lạnh (ZEAFORCE 6%)

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

5.73

     9,700

16/07/2017

Tôm thẻ thịt hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

DP

0.4

    10,300

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo