Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 16/10-17/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 16/10-17/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 16/10-17/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

17/10/2017

Tôm thẻ tươi đông lạnh

USA

CANG VICT

C&F

TTR

0.45

    12,235

17/10/2017

Tôm thẻ PD đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

4.17

     7,350

17/10/2017

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

5.81

     9,267

17/10/2017

Tôm thẻ thịt hấp đông lạnh

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CPT

LC

2.52

    14,700

16/10/2017

Tôm thẻ chân trắng lăn bột (Filo) đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

1.13

     6,000

16/10/2017

Tôm chân trắng PD đông lạnh

Germany

CANG TIEN SA

CFR

TTR

0.4

    10,375

16/10/2017

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.08

     9,690

16/10/2017

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

1.09

     6,500

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo