Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 15/5-16/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 15/5-16/5

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 15/05-16/05

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

16/05/2017

Tôm thẻ PTO (lột vỏ bỏ đầu còn đuôi) tẩm bột đông lạnh

Japan

TANCANG CAIMEP TVAI

CFR

LC

11.34

     6,600

16/05/2017

Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đuôi đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

3.33

     9,500

16/05/2017

Tôm thẻ chân trăng PD tươi đông lạnh

Belgium

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

LC

0.5

     7,150

16/05/2017

Tôm thẻ chân trắng CPDTO hấp đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2

     8,350

15/05/2017

Tôm thẻ hấp lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

1.35

    12,400

15/05/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

3.6

     9,650

15/05/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO hấp đông lạnh

Australia

CANG VICT

CFR

TTR

4.5

    11,000

15/05/2017

Tôm thẻ Nobashi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.39

    10,818

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo