Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 13/1-16/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 13/1-16/1

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 13/01-16/01

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

16/01/2018

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

1.91

    11,333

16/01/2018

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CPT

LC

2.25

    10,667

16/01/2018

Tôm thẻ luộc đông lạnh

USA

TNHH XNK TAY NAM

DDP

TTR

6.96

    14,978

15/01/2018

Tôm thẻ chân trắng CPD hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

2.39

    11,940

13/01/2018

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh PD

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

C&F

TTR

9.07

    11,023

13/01/2018

Tôm thẻ tươi bỏ đầu, còn vỏ, còn đuôi, xẻ lưng đông lạnh

South Africa

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.99

     7,600

13/01/2018

Tôm thẻ hấp lột vỏ. bỏ đầu, còn đuôi có nước sốt đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.11

    14,790

13/01/2018

Tôm thẻ hấp PD đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

1.2

    10,200

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin tham khảo