Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 12/2-14/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 12/2-14/2

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 12/02-14/02

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

14/02/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Israel

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

2.06

     8,000

14/02/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

France

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

11.88

     8,700

14/02/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Israel

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.5

     7,400

14/02/2017

Tôm thẻ bóc vỏ bỏ đuôi đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

5.48

    10,750

13/02/2017

Tôm thẻ chân trắng tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

C&F

TTR

3.78

    10,000

13/02/2017

Tôm thẻ tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.22

    10,602

13/02/2017

Tôm thẻ tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

5.28

    10,100

12/02/2017

Tôm thẻ tươi nguyên con đông lạnh

South Africa

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

10.4

     7,400

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo