Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 11/11-14/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 11/11-14/11

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 11/11-14/11

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

14/11/2017

Tôm thẻ lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi đông lạnh

USA

C CAI MEP TCIT (VT)

DDP

LC

14.16

    12,115

14/11/2017

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

C&F

TTR

2.00

     9,850

13/11/2017

Tom the RPD dong lanh

China

CK MONG CAI

DAP

TTR

3.7

     7,804

13/11/2017

Tôm the tuoi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

2.16

     9,100

13/11/2017

Tôm the tuoi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG VICT

CFR

LC

2.54

     9,530

11/11/2017

Tôm thẻ PD chần đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

19.7

    10,850

11/11/2017

Tôm thẻ PTO đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.92

     9,000

11/11/2017

Tôm thẻ thịt lột vỏ bỏ đầu còn đuôi (PDTO) đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

7.2

     9,000

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin tham khảo